Zapisy do przedszkola

Zapisy dzieci do przedszkola

na rok bieżący oraz na następne

przyjmowane są osobiście i telefonicznie

( 13 43 200 39 )

503 180 316 

Dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

 

Dane potrzebne do zapisu dziecka:
- imię i nazwisko dziecka
- data urodzenia
- adres zamieszkania i adres zameldowania
- numer telefonu kontaktowego.

Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej dziecka do przedszkola należy wpłacić opłatę wpisową.